Flickorna i Småland – MIDI

På lingonröda tuvor och på villande mo
Där furuskogen susar susilill och susilo
Där kan du se dem, en och en och stundom två och två
På lingonröda tuvor komma dansande på tå
Det är filckorna i Småland, det är flickorna från mon.
Det är flickorna som vallmoblom och lilja och pion.
Ja, det är flickorna i Småland, susilull og susilo,
Som går vallande och trallande på villande mo.

Och går du ut på vägarna, du gångande svend
Ja, går du ut i världen för att söka dig en vän
Och frågar du och spörjer, susilull og susilo
Van månn’ i hela världen de bästa flickor bo.
Det är filckorna i Småland, det är flickorna från mon…

Och vänder du dig spörjande att få den gåtan löst
Och vänder du dig sörjande mot väster och mot öst
Då skall du höra vindens susilull og susilo
Dig svara var i världen de bästa flickor bo.
Det är filckorna i Småland, det är flickorna från mon…